Kunstenaarsarchieven hebben vandaag vaak een hybride vorm: zowel digitaal als analoog, zowel afgewerkte creaties als schetsen, bronmateriaal, administratie, … Dit creëert bijzondere uitdagingen voor de bewaring, ontsluiting en financiering, waarrond kunstenaars dikwijls vragen hebben. Na hun carrière stelt zich ook vaak de vraag naar een plek om het archief levend te houden.

Open en dynamische kunstenaarsarchieven bieden vele mogelijkheden, zowel voor kunstenaars zelf als voor musea en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Archieven zijn bronnen voor kunsthistorisch of artistiek onderzoek en zijn belangrijk voor het behoud en beheer van kunstwerken.

Dit symposium zoekt naar goede voorbeelden van omgang met kunstenaarsarchieven binnen een netwerk van instellingen en organisaties. Het recente werk rond het televisiewerk van Jef Cornelis bewijst de waarde van een archief voor onderzoek en onderwijs en illustreert de mogelijkheden en moeilijkheden die eigen zijn aan ‘genetwerkte’ initiatieven. Ook voorbeelden uit andere kunstsectoren bieden inspiratie voor het uitbouwen van expertise en goede archiefpraktijken in de sector van de beeldende, audiovisuele en mediakunst.

Met bijdragen van o.a. Koen Brams (Jan van Eyck Akademie / De Witte Raaf), Veronique Verspeurt (MATRIX), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Lynne van Rhijn (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) en een panelgesprek o.l.v. Dries Moreels (BAM).

Dit symposium kwam tot stand n.a.v. een toekomstig project rond het archief van Stefaan Decostere waaraan o.a. STUK zal deelnemen.

Inleiding door Rony Vissers - PACKED vzw

Koen Brams (Jan van Eyck Akademie / De Witte Raaf) - De archieven van Jef Cornelis

Annelies Nevejans (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven) - Architectuur in dozen. Architectuurarchieven in Vlaanderen

Lynne van Rhijn (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) - Kunstenaarsdocumentatie in Nederland: het RKD

Vragen uit het publiek / panelgesprek o.l.v. Dries Moreels (BAM)