photo: Gert Jan van Rooij

Ruim 4000 aardappelen van 27 verschillende rassen vormen deze monumentale installatie. De aardappelen hangen in de ruimte en representeren mensen en organisaties die betrokken zijn bij projecten van Jeanne van Heeswijk uit de periode 1993-2012. Aan de hand van een bijbehorende kaart (ontworpen door Maurits de Bruijn) en legende worden de onderlinge relaties in kaart gebracht.

Van Heeswijk nam 3 parameters als uitgangspunt: 
de duur van de projecten, de soorten mensen die betrokken zijn (Typologies) en de verschillende bijdragen van die groepen mensen (Capacities). De Typologies variëren van kunstenaars en ontwerpers tot wetenschappers, educatoren, sponsors, technici en het publiek. De Capacities bestaan onder meer uit beeldend werk, ontwerpen, tekst, beeld, een financiële of een emotionele bijdrage. Van Heeswijk koos voor aardappels als metafoor voor haar netwerk. Enerzijds omdat aardappelrassen voor bepaalde kwaliteiten staan en daarbij passende namen dragen. Zo stellen Eigenheimers de kunstenaars voor, en de Bintjes de educatoren. Anderzijds kiest ze voor aardappelen omdat die onder invloed van lucht en vocht scheuten krijgen en nieuwe verbindingen leggen in het netwerk.

De projecten van Jeanne van Heeswijk kenmerken zich door sociale betrokkenheid. Ze wil nieuwe publieke ontmoetingsruimtes creëren en culturele productie stimuleren. Works, Typologies and Capacities 1993-2012 is een manier om na te denken over de manier waarop haar werk zich ontwikkelt en over het netwerk dat het genereert.