Christoph Fink werkt reeds vele jaren aan zijn Atlas der bewegingen / resistance. Dit omvangrijke werk toont de ontwikkelingen in zijn onderzoek naar 'tussenruimtes', reizen en het onderweg zijn. Fink noemt zijn reizen met verschillende voertuigen (per fiets, trein, vliegtuig of te voet) 'bewegingen'. De resultaten hiervan vormen een inventaris die gebaseerd is op afmetingen, cijfergegevens, tekstuele beschrijvingen van het ervarene, fotografische beelden en geluidsmateriaal.

De laatste jaren wordt, vanuit een parallel archief (boeken, carthografie, televisiebeelden, historisch materiaal en het internet), de studie der bewegingen uitgebreid met gegevens die in relatie staan met de specifieke studieterreinen: de interactie van de snelle microtijdsschaal van de eigen ervaring met de grotere tijds- en ruimtekaders van geschiedenis en het voorafgaande. Het geheel van dit werkproces, het omzetten in vorm en beeld, bevraagt de dimensies van tijd, ruimte en de relatie van de mens met zijn omgeving.

Movement#79 bestaat uit 3 keramische schijven die Fink ontwikkelde na reizen van, naar en in Istanbul. Ze zijn een studie van tijd en ruimte: de ouderdom van onze planeet (ca. 4,5 miljard jaar), de geschiedenis van Istanbul (2665 jaar) en de duur van Finks verblijf in de stad (945927 seconden of 262 uren, 45 minuten en 27seconden) als 3 verschillende maar gerelateerde tijdsdimensies. Hiernaast wordt een studie voorbereid die gelieerd is aan die van Istanbul en de specifieke locatie van de tentoonstellings- ruimte in STUK. Een meditatie rond de achterliggende mentale ruimte, het beeld achter de horizon.