Thema

Home » Thema

Thema

Wat is het luchtruim?
Welke natuurlijke fenomenen spelen zich erin af?
Welke betekenissen krijgen ze voor ons?
Hoe gebruiken we het luchtruim?
Wat zijn de plannen voor de toekomst?

In Artefact 2016: Up in the Air gaan we op zoek naar de poëtische, politieke en economische parameters die onze verhouding tot het luchtruim bepalen. De spirituele dimensies die nauw verbonden lijken met een ‘daarboven’, de tekenen van hoop of troost waarvoor we onze blik naar boven richten, het proberen begrijpen van het ongrijpbare en soms onzichtbare, staan in sterk contrast met de meer praktische politieke en economische benaderingen die ons gebruik van het luchtruim organiseren en reguleren in domeinen zoals transport, scanning en bewaking, en luchtkwaliteit.

De commerciële ontwikkeling van ‘unmanned aerial vehicles’ (drones) en het gebrek aan een goed functionerend wettelijk kader, heeft van het gebruik van het luchtruim een ‘hot topic’ gemaakt. President Barack Obama illustreerde de niet-in-mijn-achtertuin politiek op prachtige wijze toen een drone, jawel, in zijn achtertuin, landde. Met de Europese richtlijnen voor het civiel gebruik van drones in het vooruitzicht, belooft deze thematiek steeds urgenter op de agenda te komen. Maar, het gebruik van het luchtruim voor welk doel en met welke technologie dan ook, heeft een lange geschiedenis. En zo ook de kritische vragen en bedenkingen die met elk gebruik van het luchtruim gepaard gaan.

De kunstwerken en –projecten in Up in the Air plaatsen de hedendaagse kritische maatschappelijke vragen in een bredere context die onze verhouding tot het luchtruim als onderwerp neemt, ongeacht de gebruikte technologieën.

Artefact is een tentoonstelling en kunstenfestival waar hedendaagse beeldcultuur, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Artefact is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Stad Leuven. Artefact wordt mede gesteund door KU Leuven in het kader van de beleidslijn ‘kunst en wetenschap’.

Curator: Karen Verschooren