2010

CAPTURING TIME - MAPPING THE MOMENT

... brengt werk samen van kunstenaars die proberen een bepaald moment, een ruimte of een emotie vast te grijpen, te registreren of te reconstrueren. Ze onderzoeken de relatie en verschillen tussen menselijke, machinale of digitale herinneringen, een persoonlijk of collectief geheugen.

Installaties, performances en concerten van kunstenaars met verscheiden achtergronden worden naast elkaar getoond. Verschillende lijnen lopen doorheen het programma en de tentoonstelling. Een deel van de werken vindt zijn oorsprong in objectieve en subjectieve gegevens die verzameld zijn tijdens reizen. Plaatsen en ervaringen krijgen een andere ruimtelijkheid die de bezoeker voor zichzelf opnieuw kan aftasten en ontdekken.

Enkele installaties en performances analyseren de macht van media bij de beeldvorming van de geschiedenis en hoe wij ze ons herinneren. De impact op onze perceptie van de wereld, van kleine en grote gebeurtenissen staat centraal. De structuur van televisie, internet, het medium 'film' en het cinematografische beeld wordt gedeconstrueerd. De kunstenaars onderzoeken het moment of de ruimte tussen een gebeurtenis en de representatie ervan.