NEVEL is een bewegend labyrint (11 x 11 m), met 9 programmeerbare wanden die 360° kunnen roteren. Architectuur komt in beweging, muren worden deuren, ruimtes openen en sluiten, de bezoekers worden opgesloten en bevrijd.

Men wordt deel van een complex systeem dat niet overzien kan worden. Een mogelijke oplossing is je overleveren aan de desorientatie en je voortdurend aan te passen aan de veranderende condities.

Het werk van Lawrence Malstaf situeert zich in het grensgebied tussen het beeldende en het theatrale. Na zijn studies Industrial Design te Antwerpen, zoekt hij zijn heil in het theater. Wat begint met het ontwerpen van props, groeit uit tot ware scenografieën voor o.a. Meg Stuart.

In zijn installaties kan je zelf concrete of abstracte situaties ervaren. Je kunt ze vergelijken met anti-automaten. Machines of mechanische ruimtes die heel precies geconstrueerd zijn. Maar eenmaal geactiveerd blijken ze afhankelijk van een reeks toevallige factoren. Die komen mee met de keuze van de materialen, de omgeving of de bezoeker.

ARTEFACT organiseert met de steun van het VAF een atelier waarvan de resultaten te zien zijn tijdens het festival. 4 kunstenaars / wetenschappers gaan aan de slag met of binnen NEVEL en komen zo (vanuit hun verschillende disciplines) tot nieuwe presentatievormen en performances.