EGP # 07 / THETA TRANCE MEMORIES

Laurie Dall’Ava

Laurie Dall'Ava - EGP#02 Emerald Green Pigment Wall painting 40x240cm Installation detail Cas-co Leuven 2022

This green [...] is an offering from modern chemistry to its very first source of inspiration: plants, fungi, bacteria, the bricks of life, which evolution resulted in enzymes capable of making incredibly complex molecules through biochemical processes. There’s something like an ecstasy of matter, and of its endless transformations, in this pulsating green. Plants are the greatest chemists, and it’s also one of the many many reasons to protect them. - Victor Mazière

EGP#07 is een vibrerende groen monochroom geschilderd met Emerald Green Pigment (EGP). Het pigment werd in het laboratorium gesynthetiseerd door Victor Mazière, epistemoloog en onderzoeker met wie Laurie Dall’Ava regelmatig samenwerkt. Het is een mengsel van twee moleculen gewonnen uit chlorofyl en uit een bestanddeel van cyanobacteriën, chemisch gemodificeerd om ze water-oplosbaar en uv-bestendig te maken. Het hiermee gecreëerde monochroom omvat de vitale kracht van de natuur. In de woorden van Mazière: ‘Er is iets als een extase van materie en van zijn eindeloze transformaties in dit pulserende groen. Planten zijn de grootste chemici en het is ook één van de vele redenen om ze te beschermen.’

In Theta Trance Memories wordt het fundamentele raadsel van het universum dat bewustzijn heet in fragmenten benaderd, waarbij verwijzingen naar de geschiedenis van de farmacologie, sjamanisme of neurowetenschap worden afgewisseld met een meer archetypische weergave van wat een transcendente ervaring zou kunnen zijn. De tekst van Victor Mazière en de beelden van Laurie Dall'Ava proberen de psychedelische ervaring te definiëren als een ervaring die zich losmaakt van de logische relaties (zoals het principe van non-contradictie en de lineariteit van tijd) die de gebruikelijke perceptie van de wereld sturen. Uit de dialoog tussen twee autonome ervaringen van het onbeschrijfelijke ontstaat een derde ruimte, zowel conceptueel als poëtisch, die dichter aanleunt bij de fenomenologie van een psychedelische ervaring.

2023 – EGP#07. Emerald Green Pigment painting on canvas, 140 x 180cm, in collaboration with Victor Mazière
2023 – Theta Trance Memories. Documentation Anesthésie 2009-2023. Video projection
Courtesy of the artist
Commissioned by STUK, House for Dance, Image & Sound in the context of The Ecstatic Being. Between knowing and understanding (2023).

Laurie Dall’Ava
°1982, Frankrijk

De Franse kunstenares Laurie Dall'Ava studeerde fotografie aan de École Nationale Supérieure de la Photographie in Arles, waar ze woont en werkt. Na haar postgraduaat aan het Centro de la imagen in Lima, Peru, reisde ze vele jaren door Zuid-Amerika en ontwikkelde ze haar Documentation Anesthésie, een iconografische basis waaruit ze regelmatig put om verschillende iteraties te creëren. Sinds 2018 werkt ze samen met schrijver en onderzoeker Victor Mazière aan de synthese van een organisch groen pigment op basis van chlorofyl en cyanobacteriën, dat lichtbestendig genoeg is om te worden gebruikt voor zeefdrukken, schilderijen of installaties. Het werk van Laurie Dall’Ava werd opgenomen in de Collectie FRAC en is tentoongesteld in het Musée des Abattoirs, Toulouse, in het Centre Photographique d'Ile de France, Parijs en in verschillende kunstencentra wereldwijd.


Portretfoto courtesy the artist