HYPNOPOMP

Fia Cielen

Fia Cielen - HYPNOPOMP (2023) Courtesy the artist

‘It’s a dance of tics and twitches, jerks and spasms, the agitation of a body broken down into individual components, then re-integrated at the level of the entire dancefloor. It’s pagan too, this digital Dionysian derangement whose goal is to find asylum in MADNESS.’ - Simon Reynolds on the Hardcore Continuum #1: Hardcore Rave - The Wire, 300 (2013)

The ego dissolves, the I becomes we. Our psychic privatization is suspended. We synchronize. – Persis Bekkering in conversation with Bogomir Doringer - Laatste utopie

‘Is all that we see or seem
But a dream within a dream?’
- Edgar Allan Poe

HYPNOPOMP is een totaalinstallatie waarin Cielen verschillende audiovisuele en sculpturale elementen samenbrengt in een bezwerende ervaring. De twee videowerken in de installatie nemen je mee naar een gecultiveerd natuurlandschap waarin een gabber danst op het ritme van een hypnotiserende drumsoundtrack. Gabber ontstond als subcultuur in de jaren 90 in de lage landen. De elektronische muziek is gebaseerd op zware beats die aan een snelheid van 200 beats per minute uit de speakers razen terwijl de dansstijl resoneert met oeroude repetitieve rituele dansvormen eveneens gericht op het opwekken van een trance-achtige toestand. De titel HYPNOPOMP verwijst naar hypnopompie: een soort droomstaat tussen slapen en waken waarin het onderbewustzijn de overhand neemt op de ratio en men ‘sluimerhallucinaties’ ervaart. Centraal in de installatie staat een monolithisch sculpturaal element dat door middel van digitale animatie en ‘projection mapping’ tot leven komt in cyclische transformaties gebaseerd op de visuele vervormingen, hallucinaties en fractale patronen die worden ervaren in trance. Cielens installatie evoceert eeuwenoude tradities en rituelen, moderne subcultuur en sjamanisme. In een focus op ritme en herhaling, bewustzijnsverandering en rituele expressie vinden deze elementen elkaar in een nexus die buiten de tijd staat.

2023 – installation with video works, sculpture and projection mapping
Courtesy of the artist & Jaak De Digitale
Commissioned by STUK, House for Dance, Image & Sound in the context of The Ecstatic Being. Between knowing and understanding (2023).

Fia Cielen
°1978, Hasselt, België

Fia Cielen maakt tekeningen, sculpturen en (video-)installaties. Een belangrijk element in haar werk is de notie van metamorfose. Cielen voelt zich aangetrokken tot tussenstadia, overgangsgebieden en het unheimliche wat vooral in haar tekeningen tot uiting komt. Ze worden bevolkt door wezens die bestaan op de drempel tussen het menselijke, het dierlijke en het elementaire; wezens op de rand van hun volgende materialisatie. Een belangrijke inspiratiebron zijn maskers - carnavalsmaskers, oude folklore- en rituele maskers, en rituele diervermommingen. In een overgereguleerde wereld wil Cielen net die toestanden verbeelden die een gevoel van ‘wildness’ genereren. Fia Cielen studeerde in 2008 af aan het Hoger Instituut Voor Schone Kunsten. Ze geeft les aan de KASK School of Arts in Gent. Haar werk wordt veelvuldig geëxposeerd, recent in o.a. DMW Gallery, Sofie Van Den Bussche Gallery, Pilar artspace Brussels en Ballroom Gallery. Cielen woont en werkt in Antwerpen. Ze wordt vertegenwoordigd door DWMGallery.


Portretfoto © Felix Baumsteiger