SOMA

Fia Cielen

Fia Cielen - Soma (2023) Courtesy the artist

‘I am attracted by in-between states, transitory zones and the uncanny, which becomes evident especially in my drawings. They are populated by creatures which exist on the threshold between the human, the animal, and the elemental. Beings on the verge of their next materialisation.’ - Fia Cielen

SOMA is een reeks nieuwe werken op papier van hybride wezens geïnspireerd door volkssagen en natuurmythes. Dit motief, dat veelvuldig aan bod komt in de praktijk van Cielen, kan gelinkt worden aan de vroege Europese cultuur en de toen heersende natuurreligies waarin aandacht voor het wilde en magische onderdeel uitmaakte van het dagelijks leven. Richtinggevend in de opbouw van de werken zijn de prints van fungisporen. Gedurende 24 uur werden de hoeden van paddenstoelen op het papier gelegd om zo een afdruk van de sporen te verkrijgen. De werken bevatten hierdoor inherent een potentieel nieuw leven: uit de sporen kunnen immers in de juiste omstandigheden opnieuw paddenstoelen groeien. Deze metamorfose kan eeuwen in sluimering op zich laten wachten. Bepaalde soorten fungi zijn psycho-actief en hun gebruik ervan houdt eveneens de mogelijkheid tot transformatie in. Al sinds de prehistorie worden ze gebruikt om het bewustzijn te verruimen, trance op te wekken of te reizen tussen onstoffelijke werelden.

2023 - works on paper, varying dimensions (59 x 42 cm / 30 x 40,5 cm / 21 x 29,5 cm)

Courtesy of the artist
Commissioned by STUK, House for Dance, Image & Sound in the context of The Ecstatic Being. Between knowing and understanding (2023).

Fia Cielen
°1978, Hasselt, België

Fia Cielen maakt tekeningen, sculpturen en (video-)installaties. Een belangrijk element in haar werk is de notie van metamorfose. Cielen voelt zich aangetrokken tot tussenstadia, overgangsgebieden en het unheimliche, wat vooral in haar tekeningen tot uiting komt. Ze worden bevolkt door wezens die bestaan op de drempel tussen het menselijke, het dierlijke en het elementaire; wezens op de rand van hun volgende materialisatie. Een belangrijke inspiratiebron zijn maskers - carnavalsmaskers, oude folklore- en rituele maskers, en rituele diervermommingen. In een overgereguleerde wereld wil Cielen net die toestanden verbeelden die een gevoel van ‘wildness’ genereren. Fia Cielen studeerde in 2008 af aan het Hoger Instituut Voor Schone Kunsten. Ze geeft les aan de KASK School of Arts in Gent. Haar werk wordt veelvuldig geëxposeerd, recent in o.a. DMW Gallery, Sofie Van Den Bussche Gallery, Pilar artspace Brussels en Ballroom Gallery. Cielen woont en werkt in Antwerpen. Ze wordt vertegenwoordigd door DWMGallery.


Portretfoto © Chen Vandeput