APG 'Thinktank', Portland Road, London, 1968

Artist Placement Group (APG) werd in 1965 door Barbara Steveni in London bedacht en een jaar later in het leven geroepen door o.m. de kunstenaars Barry Flanagan, David Hall, John Latham, Anna Ridley en Jeffrey Shaw. Tussen 1966 en het midden van de jaren ’80 zorgde APG ervoor dat zo’n 20 kunstenaars tewerkgesteld werden op belangrijke functies in bedrijven of bij de overheid. Er werd van de APG-kunstenaars niet verwacht om een bepaald kunstobject te maken.

Het belangrijkste doel was de kunstenaar te laten reageren op een situatie buiten die van de kunststudio of de kunstmarkt, met name in een omgeving die niet noodzakelijk geassocieerd wordt met een intuïtief of creatief denkproces. Zoals APG’s axioma duidelijk stelt: ‘De context is de helft van het werk’. Men stelde dat de voordelen van de plaatsing, zowel voor de kunstenaar als voor de organisatie, pas op lange termijn duidelijk zouden worden, en dat die moeilijk meetbaar zouden zijn. Doordat zo’n investering op korte termijn als riskant werd ervaren, stonden organisaties niet te springen om APG-kunstenaars in dienst te nemen.

De APG-tentoonstelling op Artefact toont kopieën van correspondentie tussen APG en de potentiële gastorganisaties, die meestal niet tot een uiteindelijke plaatsing hebben geleid. Ze zijn geselecteerd uit het Tate-archief en uit Steveni’s persoonlijke documenten. Samen vormen ze een ‘verborgen’ geschiedenis van APG, en waarschijnlijk hun meest accurate: de nadruk ligt eerder op het proces en taal dan op de productie van objecten. De tentoonstelling is echter niet louter historisch: ze benadrukt de vereiste inspanning – zowel vandaag als in de jaren ’60 en ’70 - die nodig is om de privé- en de publieke sectoren te overtuigen van de ontastbare en onvoorspelbare waarde van het inzicht van een kunstenaar.

Speciale dank aan Antony Hudek, Barbara Steveni, Tate Archive & Raven Row. Een grote APG tentoonstelling wordt in Raven Row in Londen gepresenteerd in September 2012.