Met o.a. Frank Vandenbroucke (sp.a, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam), Antoon Vandevelde (KULeuven Hoger Instituut voor Wijsbegeerte / Centrum voor Economie en Ethiek), Ewald Engelen (Financial Geography Universiteit van Amsterdam, columnist De Groene Amsterdammer) | Moderator: Rudi Laermans (KULeuven Centrum voor Sociologisch Onderzoek)

Naar aanleiding van het festivalthema (the social contract) organiseert Artefact in samenwerking met theoretisch socioloog Rudi Laermans een lezingenavond / debat. In het benaderen van het onderwerp lopen we regelmatig tegen een definitieprobleem aan: wat betekent deze term eigenlijk in de huidige tijd? Op deze avond vertrekken we vanuit enkele verschillende benaderingen. De klassieke invulling van het sociale contract-concept betreft de verhouding tussen het individu als burger en de staat, waarbij het individu een deel van zijn soevereiniteit opoffert zodat de staat aan de burger veiligheid en (in de verzorgingsstaat) bestaanszekerheid kan bieden. In de moderne tijd wordt die verhouding echter steeds meer overschaduwd door de relatie tussen het individu als werknemer/consument en bedrijven, waarbij het individu evenzeer een deel van zijn soevereiniteit opoffert, maar nu in ruil voor diensten en producten. In reactie op de tekortkomingen van bovenstaande verschijningsvormen steekt nu ook een ‘post-contractuele' variant de kop op, waarbij het individu in relatie treedt met andere individuen om een vorm van sociale zelf-organisatie te bewerkstelligen, zoals 'letsen', maar ook zelfvoorzienende wijken en dorpen.