Mensen gaan naar het werk, ouders brengen hun kinderen naar de crèche, studenten gaan naar de les, … Iedereen loopt door straten, parken en over pleinen. Als je al die trajecten samenbrengt, krijg je een tekening van het stadsplan, een levend portret van hoe de mensen de stad ‘beleven’. De lokale overheid organiseert de mobiliteit in een stad, maar het zijn de mensen zelf die bepalen welke straten, doorgangen, binnenpleinen echt leven. Informele circuits of sluipwegen ontstaan vaak n.a.v. haast onzichtbare ‘afspraken’ tussen de gebruikers.

Om dit in kaart te brengen vraagt plan b de medewerking van alle Leuvenaars: iedereen die wil kan rondlopen met een speciale gps. Op die manier verzamelen de kunstenaars allerlei trajecten. Daarnaast organiseren ze ontmoetingen van mensen die elkaars pad kruisen, al weten ze dat niet van elkaar.

Crossing Paths toont een digitale animatie van al die verplaatsingen in combinatie met interviews van deelnemers die terugkijken op hun traject en wie ze daarop zijn tegengekomen.

Crossing Paths - Oproep deelnemers
Wil je weten hoe je dagdagelijkse routes eruitzien en wie onbewust elke dag je pad kruist? Neem dan deel aan het project: leen bij STUK een gps uit die je wandel-, fiets- en jogroutes bijhoudt en vorm mee een unieke kaart van de stad.

Tot vrijdag 10 februari 2012 kan je voor een dag een gps ontlenen aan het STUK Onthaal. Om er zeker van te zijn dat er een gps beschikbaar is bel je best de dag zelf naar STUK onthaal op 016 320 320. Er zal je worden gevraagd om een waarborg te betalen van €20 (cash) die je terugkrijgt als je de gps weer inlevert.