2010


THE SOCIAL CONTRACT

14 > 23 februari 2012
STUK kunstencentrum Leuven

Het festivalthema en de titel van de 11de Artefact-editie is The Social Contract. Die term wordt sinds de 17de eeuw veelvuldig gebruikt in politieke theorie en filosofie maar duikt vandaag nog steeds vaak op in interviews met politici, partijprogramma’s, debatten,... Reeds bij de vroege en belangrijke sociaal contractdenkers John Locke, Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau wordt het concept verschillend uitgewerkt en geïnterpreteerd. De klassieke invulling betreft de verhouding tussen het individu als burger en een politieke entiteit, waarbij het individu een deel van zijn vrijheid en macht opoffert zodat de staat aan de burger bijvoorbeeld veiligheid en bestaanszekerheid kan bieden. Maar wat betekent het sociale contract nog in de huidige (crisis)tijd in een geglobaliseerde wereld?

Een centrale vraag binnen het festival is of we die 'contracten' kunnen heronderhandelen of hervormen. Kunnen we ze opzeggen of herschrijven? Het programma probeert een ruimte te bieden aan vormen van weerstand en verbeelding. Door middel van tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en ontmoetingen met internationale kunstenaars gaan we op zoek naar de positie van en alternatieven voor The Social Contract in onze hedendaagse informatie- en netwerksamenleving.

Artefact is een initiatief van provincie Vlaams-Brabant

i.s.m. STUK kunstencentrum