STUK / Artefact i.s.m. Oikos en Masereelfonds

De opwarming van de aarde wordt meer en meer erkend als één van de meest stringente problemen waar de wereld nu en in de toekomst mee te kampen heeft. Op mondiaal vlak loopt het proces om hier een antwoord op te formuleren erg moeizaam, maar er duiken wel veel klimaatinitiatieven op in wijken, bedrijven, steden of provincies.

Zo wil Leuven in 2030 volledig klimaatneutraal zijn, dus niet langer de klimaatverandering in de hand werken. Wat betekent dat precies? Kan dat? Wat moet er dan gebeuren? Is er een soort ‘Sociaal Contract' nodig om dit te bereiken? En wie moet er dan allemaal meewerken?

Dirk Holemans bekijkt deze ambitie als een hedendaags sociaal contract, Peter Tom Jones vertelt wat er zoal moet gebeuren om te slagen en Mohamed Ridouani schetst de gevolgen voor de Leuvense politiek en de zoektocht naar een draagvlak.

Ongehoord is een reeks actualiteitsgebonden gesprekken in STUK.