From the Wonderful World to the Raft of Medusa
By Jacob Lillemose and Inke Arns

In 2006 cureerden we de tentoonstelling “The Wonderful World of irational.org. Tools, Techniques, and Events 1996-2006” in Hartware MedienKunstVerein in Dortmund. De tentoonstelling reisde later naar CCA in Glasgow (2007) and new media center_kuda.org in Novi Sad  (2008), en nu hier in STUK in Leuven als onderdeel van het Artefact Festival 2012.

We wilden het baanbrekende werk tonen van het web server collectief irational.org, opgericht door Daniel García Andújar (ES), Rachel Baker (UK), Kayle Brandon (UK), Heath Bunting (UK), Minerva Cuevas (MX) en Marcus Valentine (UK), en pioniers in de net art scene en de netwerkcultuur sinds het midden van de jaren ’90. Met een combinatie van subversief vernuft en gevoel voor inventiviteit had een groot aantal werken al de percepties en structuren “gehackt” van het alsmaar belangrijker wordende World Wide Web, wat zich uitte in bevrijdingsprocessen en controlemechanismen. Met een kritisch engagement als startpunt verkenden de werken de dubbelzinnigheden, moeilijkheden en mogelijkheden die die nieuwe situatie betekende voor do-it-yourself en do-it-together-activiteiten.

In die periode waren wij vooral geïnteresseerd in, zoals we het zelf noemden, “het cureren van computergebaseerde kunst buiten het getto”. Met andere woorden: we wilden het medium van een tentoonstelling gebruiken om de bestaande kloof te overbruggen tussen internet- en mediakunst enerzijds en de algemene context en bezorgdheden van hedendaagse kunst anderzijds. Aanvankelijk haalden we de werken van hun virtuele serveromgeving en toonden ze in een fysieke ruimte, door er slideshows, prints en muurinstallaties van te maken. Een 3D-weergave van de website benadrukte eerder het conceptuele dan het technische aspect, wat volgens ons de essentie is van het belang en de hedendaagse waarde van irational.

We geloven nog altijd dat de relevantie van de werken van irrational.org ver voorbij de digitale wereld reiken. Maar in 2006 zag de wereld er anders uit. Misschien was alles niet zo wonderlijk als we in onze ironische titel hadden gezegd, maar zeker ook niet zo donker als de perspectieven die de huidige crisis ons bieden. Dus naar aanleiding van deze vierde versie van de tentoonstelling beslisten we een herziene selectie te maken van de werken en ze te tonen op een vlot – een indirecte verwijzing naar Theodore Géricaults bekende “rampschilderij” Het vlot van de Medusa (1818-1819). Het vlot is tegelijk een beeld en een object, en plaatst de werken in een narratieve context die verwijst naar intellectuele en praktische overlevingsstrategieën in tijden van verwarring. 

Ook irational zelf ziet er vandaag anders uit. Nieuwe leden, zoals Kate Rich (UK), Vahida Ramujkic (SR) en Aviv Kruglanski (IL), hebben belangrijke ideeën bijgedragen tot de tentoonstelling, met als officieuze titel “The Raft of irational.org”.

We nodigen je uit om de voorwerpen op het vlot te bekijken, door de t-shirts, ingelijste prints, folders en boeken te bladeren. Behandel ze voorzichtig, zodat ze nadien opnieuw mee kunnen reizen.

Geschreven in Leuven, februari 2012