Leverage is een wip(plank) met aan de ene kant één en aan de andere kant negen zitjes. Daarbij ervaren we een asymmetrische verhouding; één persoon heeft evenveel macht als negen anderen. Maar toch heeft de individuele speler de groep nodig om zijn invloed te kunnen uitoefenen. Op het eerste gezicht lijkt dat een materialisatie van de hiërarchieën en de ongelijke machtsverhoudingen die we in de meeste organisaties terugvinden. De ‘onderdrukker’ tegenover de ‘onderdrukte’.

Een andere interpretatie benadrukt niet de problemen maar de opportuniteiten: als een ‘sociale hefboom’ kan een individu een groep transformeren. Indien je je eigen gewoontes verandert vermenigvuldig je je inspanningen met één. Indien je erin slaagt om verandering te introduceren in een groep wordt het effect vermenigvuldigd met tien, honderd, duizend, …