courtesy of Auguste Orts

Waar was jij op 15 Februari van het Jaar 3 van de Nieuwe Tijd? Op die zaterdag vond geschiedenis plaats. De geschiedenis vond plaats en we zijn het compleet vergeten...

After Empire is een zoektocht naar het alternatief voor een beeld van betekenis, geïnspireerd door het boek Empire van Antonio Negri en Michael Hardt. De inzichten in die politiek-filosofische studie van de hedendaagse wereld dienen als springplank voor een beschouwing over positieve vormen van collectief verzet en emancipatorische beeldvorming ten tijde van oorlog. De adaptatie beoogt geen illustratie van het materiaal in Empire maar een verwerking ervan in het licht van de erfenis van 9/11. After Empire beschouwt een mogelijk alternatief voor het iconische beeld dat in ons collectief geheugen staat gegrift als het kwintessentieel moment van de recente geschiedenis: het gekaapte vliegtuig dat zich in de tweede toren boort. Het alternatief: 15 februari 2003. Op die dag betoogden 30 miljoen burgers over de hele wereld tegen de unilaterale beslissing van de Amerikaanse regering om onder het mom van “the war on terrorism” een preventieve oorlog tegen Irak te beginnen. 2/15 was de grootste vredesmanifestatie sinds de Vietnamoorlog en wellicht de grootste protestmars ooit. De oorlog is er gekomen, maar de werelddag van verzet zou wel eens het echte begin van de 21ste eeuw kunnen markeren. 2/15 in plaats van 9/11: een sleuteldatum in een geschiedschrijving van de mondiale contestatie in de strijd tussen twee supermachten: de Verenigde Staten versus de wereldwijde publieke opinie.