Home Movie

Jim Campbell is vooral gekend om zijn werken met LEDlichtjes. Contouren, schimmen en vage figuren verrijzen achter transparante foto’s uit abstracte, ritmisch flikkerende lichtpatronen. De resolutie van de LED-‘schermen’ is de laagst denkbare en geeft slechts de meest noodzakelijke informatie weer om een beeld te kunnen herkennen, de hersenen van de bezoeker doen de rest ... Campbell onderzoekt het onderscheid tussen de analoge wereld en de digitale representatie ervan. De spanning tussen het menselijke gevoel voor poëzie en het wiskundige van data wordt opgeheven. In het nieuwe ‘Home Movie’ draait hij het licht naar een muur waarmee hij teruggekeert naar een meer klassieke projectietechniek.
Er is geen zichtbaar beeld meer maar enkel de reflectie van een beeld.


Campbell (°1956, Chicago) behaalde een wiskunde- en ingenieursdiploma aan het MIT. Reeds vele jaren woont en werkt hij in San Francisco. Hij startte als filmmaker maar stapte snel over naar videoinstallaties, fotocollages en elektronische sculpturen. Hij legde een indrukwekkend internationaal tentoonstellingsparcours af en won enkele van de meest prestigieuze prijzen in de mediakunst.