Kan een machine elk mogelijk beeld produceren? ‘Every Icon’ toont een rooster van 32 op 32 vakjes. Elk vakje kan zwart of wit zijn, wat een ontzettend groot aantal combinaties oplevert. Om alle mogelijke combinaties te doorlopen heb je geduld nodig, heel veel geduld. Dit conceptuele werk dateert reeds van 1996 maar lijkt nog maar net gestart.