© 2007 Taryn Simon - courtesy Gagosian Gallery / Steidl

Voor An American Index of the Hidden and Unfamiliar inventariseert Taryn Simon met foto's onderwerpen, plaatsen en ideëen die binnen de VS verborgen en verscholen liggen. Deze vindt ze binnen de wetenschap, de overheid, de geneeskunde, entertainment, de natuur, beveiliging en religie, en legt ze vervolgens op uiterst nauwgezette wijze vast. Simon neemt voor dit project een dubbelrol aan van zowel scherpzinnige informant als verzamelaar van curiositeiten, en onderwerpt een hele cultuur aan haar onderzoek. Door het onbekende weer te geven in een verleidelijke en heldere vorm, benadrukt Simon het onderscheid tussen diegene die wel en diegene die juist geen toegang hebben.

Haar ongrijpbare, soms verontrustende composities - zoveel mogelijk gemaakt met een grootformaat technische camera - zijn al even divers als de onderwerpen die ze kiest: van radioactieve capsules in een opslagfaciliteit voor kernafval tot een zwarte beer in winterslaap. Het werk reflecteert over de nood om het ongekende te ontdekken, om alles zichtbaar te maken.

Door de combinatie van tekst en beeld, en de invloed die ze op elkaar hebben, beklemtoont het werk de complexe relatie tussen een foto en zijn context. In deze tentoonstelling wordt het nauwkeurig vormgegeven boek van het project, gepubliceerd door Steidl, gedeconstrueerd in een ruimtelijke presentatie van de volledige reeks.