Verschillende personen werden uitgenodigd om anoniem elk 1 volledige pagina uit te gommen in een editie van het Vogue Hommes tijdschrift (September 1986, #92 met Sylvester Stallone op de cover). Iedereen noteerde met een potlood hoe lang ze er aan werkten om het beeld te wissen en hoeveel ze normaal voor die tijd betaald zouden worden. Dit varieerde van 9 minuten tot 3,5 uur en van 0 USD tot 1000 USD per bladzijde. Deze collaboratieve fase, gestart in 1999, duurde 5 jaar en 260 mensen (tussen 8 en 80 jaar oud) waren erbij betrokken.

Het project onderzoekt hoe wij omgaan met tijd en werk en de uitwisseling en waarde daarvan. In onze beeldcultuur, die geobsedeerd is door het zichtbare, is er zelden plaats voor minder tastbare of moeilijk te 'verbeelden' zaken.

Afhankelijk van de plaats waar en de context waarin Capurro A.M.P.E.d.S. tentoonstelt, zoekt hij een andere, geschikte presentatievorm. Hij nodigt sprekers vaak uit om binnen zijn werk een lezing te geven en een bepaald aspect van het project dieper uit te werken.