tryptech, Breda. Defacement 22 august 1566

In zijn beeldend werk focust Gert Jan Kocken op de geschiedenis en het geheugen van beelden. Defacing bestaat uit foto's van verschillende religieuze objecten die vernield werden tijdens de Reformatie in de 16de eeuw. Omwille van het tweede gebod woedde toen in Europa de Beeldenstorm. Gert Jan Kocken ontdekte dat het aantal kunstwerken dat de Beeldenstorm heeft overleefd – en waarvan de beschadigingen nog zichtbaar zijn – uiterst gering is. Hij besloot de laatste overblijfselen zo optimaal mogelijk in beeld te brengen. Het formaat (vrijwel ware grootte) en de gedetailleerdheid geven de afdrukken een materiële kwaliteit die de originele beeldhouwwerken en schilderingen dicht benadert. Tegelijkertijd maakt dit de beelden zelfs beter zichtbaar dan in hun oorspronkelijke situering, in kerken of museumdepots. Doorheen de tentoonstelling merkt men dat enerzijds gezichten van heiligen minutieus afgebeiteld of weggekrast zijn, terwijl anderzijds de rest van de voorstelling vaak nagenoeg intact gebleven is.

Kocken wil zowel de aandacht vestigen op de woede die beelden in het verleden uitgelokt hebben, als op de hedendaagse rol van beelden.