photo: Hugo Glendinning

This Here and That There (Berlin) is een video waarin foto’s te zien zijn van een 8 uur durende performance. Vijftig stoelen worden telkens verplaatst en herschikt in een grote waterpartij. Vlatka Horvat creëerde een grote variatie aan structuren en mogelijke verhoudingen. Soms lijken de opstellingen abstract en formeel. Maar even vaak worden sociale relaties en machtsverhoudingen gesuggereerd in ruimtes voor dialoog, ontmoetingen, communicatie of confrontatie.

This Here and That There toont de voortzetting van Horvats lopend onderzoek naar de relatie van menselijke figuren tot alledaagse objecten, landschappen en geconstrueerde omgevingen. Met eenvoudige gebaren (opbouwen en afbouwen, ontmantelen en herstellen, spiegelen en herschikken) focust ze regelmatig op het hertekenen van grenzen en kaders en het reorganiseren van fysieke objecten, lichamen, plaatsen, ... en de ruimtelijke en sociale relaties die er zich in afspelen.