Sophia New & Daniel Belasco Rogers (plan b) registreren al jaren elke stap die ze zetten via eenvoudige gps-technologie. Aan de hand van al die trajecten proberen ze een tekening te maken van hun leven.

In een poëtische lezing reflecteren de kunstenaars op hun eigen gps-praktijken en hun ervaringen met Leuvenaars die voor het project Crossing Paths ook tijdelijk hun verplaatsingen registreerden. Technologie maakt het immers steeds makkelijker om ons leven in kaart te brengen. Maar betekent dat ook dat we tijd, ruimte en beweging anders gaan ervaren?

plan b is geïnteresseerd in persoonlijke data als gps-sporen, sms’en en rapporten over het eigen humeur. Hun werk gaat eerder over zelfonderzoek dan over controle of bewaking. In deze droge opeenstapeling van data vinden zij het hele leven, met zijn mooie en minder mooie kanten.

gratis, maar gelieve te reserveren via ticket@stuk.be of 016/320320