Steenkool, een oude stoommachine en generator op het binnenplein van STUK genereren electriciteit voor een computer die opgesteld staat in de tentoonstelling. Steenkoolenergie is vandaag nog steeds verantwoordelijk voor 40% van onze elektriciteitsvoorziening (in o.a. China en India loopt dat aandeel zelfs op tot 70%). Het ‘zwarte goud’ zorgt niet enkel voor de stroom voor onze computers, maar is ook een essentiële energiebron voor de jaarlijkse productie van 300.000.000 computers. 81% van de verbruikte energie in de levenscyclus van een computer wordt reeds ingezet in het productieproces, dat vandaag plaatsvindt in landen met zeer hoge niveaus van steenkoolverbruik.

Coal Fired Computers onderzoekt de oorsprong van bepaalde machtsstructuren in de wereld, de implicaties van het energieverbruik en onze industriële geschiedenis. YoHa brengt de ‘outsourcing’ van de steenkoolproductie naar het verre India, China of Vietnam onder de aandacht en beklemtoont de hieruit voortvloeiende gezondheidsproblemen en zwarte longen voor onzichtbare arbeiders in verre landen.

Commissioned by AV Festival 10 and produced in partnership with Discovery Museum.
Supported by Metal Culture, Isis Arts and The Calouste Gulbenkian Foundation.

Artefact version produced by STUK arts centre and supported by Kulturama.
Special thanks to Preston Services.


Graham Harwood: Coal Fired Computers from AV Festival on Vimeo.