images d'archives d'atelier © j.t.

Joëlle Tuerlinckx staat bekend om haar subtiele ingrepen, waarin ze met materialen de waarneming manipuleert en de toeschouwer attent maakt op het willekeurige, het algemeen aanvaarde, het zich aan de rand voordoende of het verborgene. Voor tentoonstellingen werkt ze in situ aan bijna immateriële installaties waarin ze met minimale middelen (bijvoorbeeld licht, kleur en hout) en elementaire handelingen patronen creëert die een dialoog aangaan met de architecturale ruimte. Hierbij concentreert ze zich volledig op het proces van de creatie: elke handeling laat een spoor na dat reageert op het geheel.