De komst van digitale televisie betekende het einde van de ruis of sneeuw op ons televisiescherm. Wim Janssen onderzoekt, reconstrueert en materialiseert dit steeds minder gekende fenomeen. Televisieruis of noise is een artefact van technologie, een ongewild maar wel onmiddellijk herkenbaar bijverschijnsel. Het is niet zomaar een abstract beeld, het krijgt vaak een iconische betekenis.

Static is een hernieuwde kennismaking. Janssen probeert de ruis te imiteren met een ogenschijnlijk zeer traag en bijzonder inefficiënt procédé. Een groot projectiescherm is opgebouwd uit 43.000 minuscule en manueel vervaardigde vlakjes. Ze zijn geknipt uit een polarisatiefilter. Het beeld is volledig stil en statisch. Maar als je naar het scherm kijkt door een kleine roterende schijf, dartelen de zwarte, grijze en witte vlakjes in tal van patronen voor je ogen.