Interlude
A short period of time between two longer periods, during which something happens that is different from what has happened before and what follows. A short play, piece of music, or other entertainment performed during a break in the performance of a long work.

The reader’s traces
Boeken in bibliotheken zijn publieke objecten; veel verschillende mensen lezen hetzelfde exemplaar. Iedere lezer laat zijn eigen sporen en markeringen achter: een stukje papier om een bladzijde terug te vinden, een aantekening, een treinbiljet. Het zijn onbepaalde, niet uitgewerkte teksten die een mogelijke onthulling suggereren. De ontdekking van dergelijke sporen creëert een opening, een intermediaire ruimte bezettend. Deze interrupties doorbreken de voortdurende accumulatie van kennis en verplichten ons een nieuwe tijd te betreden. Voor een kort moment ontmoeten de databankstructuur van de bibliotheek en de narratieve ervaring van het lezen elkaar.

Instructions
Enkele kunstenaars werden gevraagd om een nomadetekst te produceren, een losse pagina die aan de boeken van de bibliotheken toegevoegd kan worden. De medewerkers waren zelf verantwoordelijk voor de te volgen strategie bij de verspreiding in de bibliotheek: binnen een bepaalde afdeling, een bijzondere selectie van boeken, een specifieke pagina of voor alle lezers op één dag,… Al de toevoegingen werden geprint en verspreid volgens de instructies van de medewerkers in publieke bibliotheken in Berlijn, Parijs en New York. Het is onmogelijk om de uitkomst van de acties te traceren, de toevoegingen moeten toevallig worden gevonden.