The File Room. Chicago Cultural Center, United States. 1994

The File Room is een tijdelijke fysieke installatie en een  permanent uitbreidende online ruimte rond en over culturele censuur. Bezoekers kunnen zelf informatie toevoegen aan de site en eerder geplaatste bijdragen lezen. Met de vele archiefkasten en duisternis roept de installatie associaties op met repressief institutioneel geheugen en autoriteit.

Zoals vaak bij Muntadas wordt ook dit project ondersteund door een ‘community’: een collectief engagement en inbreng van meerdere organisaties, publiek en individuen zijn cruciaal op het vlak van uitvoering, evolutie en onderhoud van het werk. The File Room is geen bibliotheek, geen encyclopedie of archief in de traditionele zin. Het positioneert zich niet als een academische, politieke of wetenschappelijke autoriteit. Muntadas zoekt alternatieven voor het bewaren, beheren, verwerken en distribueren van informatie. Hij stimuleert het debat en de dialoog rond complexe kwesties zoals censuur en archivering. Voor Muntadas is censuur een zichtbare, publieke en opgelegde sociale repressie. Indien dit innerlijk, automatisch en onbewust gebeurt, spreekt hij van ideologie.

The File Room is ondertussen gekend als een klassieker binnen de vroege internetkunst. Muntadas startte met het project omdat hij zelf met censuur werd geconfronteerd. Daarnaast wou hij ook reageren op de politieke en culturele controverse in de VS rond kunstenaars als Mapplethorpe en Serrano, en bijdragen aan het publieke debat rond het internet en vrijheid van meningsuiting in de publieke sfeer. Voor de hedendaagse bezoeker is het moeilijk zich voor te stellen dat toen het werk voor het eerst werd uitgevoerd (1994) slechts heel weinig mensen toegang hadden tot het internet. In de Randolph Street Gallery in Chicago gingen velen toen voor het eerst online.