Joseph Cornell (1903 – 1972) wordt beschouwd als een van de grote Amerikaanse kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij is voornamelijk gekend van zijn prachtige kijkdozen, geconstrueerd met gevonden objecten. Daarnaast is hij ook de maker van waarschijnlijk de eerste Amerikaanse ‘found footage’-film: Rose Hobart. Bij een vertoning van deze film in 1936 schopte een afgunstige Salvador Dalì de projector omver. Erg ontmoedigd door dit incident werkte Cornell sindsdien in het geheim verder aan zijn ‘collagefilms’ die hij niet meer publiek vertoonde.

In ‘On gaps and silent documents’ wordt een van zijn andere collagefilms By Night with Torch and Spear vertoond. De omstandigheden waarin deze film werd ontdekt zijn even enigmatisch als de film zelf. Kort voor zijn dood schonk Cornell zijn persoonlijke filmcollectie aan Anthology Film Archives. Jaren later ontdekten archivarissen tussen het geschonken materiaal een aantal zeer precies en verfijnd gemonteerde filmrollen die echter geen titel of jaartal kenden. By Night with Torch and Spear was er één van.

Door middel van een subversieve montage van beelden uit stille educatieve films over o.a. staalbedrijven, exotische volkeren en insecten, keert Cornell de wereld binnenste buiten. Opnames worden omgekeerd getoond, ingekleurd, achterwaarts of in negatief afgespeeld. De tussentitels die net als de beelden gespiegeld of omgedraaid worden weergegeven onthullen slechts weinig over de narratieve richting van deze raadselachtige film. Hoewel uitermate intrigerend, weet hij steeds aan onze interpretaties te ontsnappen.