Dit bevreemdend werk bestaat uit een document dat op een archiefkast ligt. Het papier verandert onverklaarbaar van kleur, van zwart naar wit. De bezoeker kan het document enkel lezen als het zich in zijn witte staat bevindt. Geheugen en het schrijven van geschiedenis worden hier beschouwd als een onstabiele en theatrale act.

Eens leesbaar blijkt het document een gekopieerde pagina te zijn uit het boek ‘The House of Leaves’ van Mark Z. Danielewski, een roman met een onconventionele structuur, vreemde layout en stijl. Het boek bevat tal van uitgebreide voetnoten en zelfs voetnoten binnen de voetnoten, waarbij sommige refereren aan boeken die niet bestaan.