Dark Source toont de interne werking van een commercieel elektronisch softwaresysteem voor stemcomputers, de Diebold AccuVote-TS™ touch-screen die in veel staten in de VS bij verkiezingen wordt gebruikt. In de tentoonstelling kan je een representatie zien van het programma dat deze machines stuurt. Prints van de broncode van versie 4.3.1 — 49,609 C++-lijnen — hangen in de ruimte en worden op de muren geprojecteerd.

Doordat het bedrijf Diebold de code een ‘trade secret’ noemt, heeft de kunstenaar alle informatie onleesbaar gemaakt om niet in strijd te zijn met het intellectuele eigendomsrecht. Rubin kwam in het bezit van de code via het internet na een kort beveiligingsprobleem bij de firma.

Dark Source toont de verboden broncode niet, maar toont aan dat de cruciale infrastructuur van onze democratie in private handen is en daardoor geheim wordt gehouden.