De website Public Secrets is een interactief audio-archief met honderden statements van gevangenen. Ze onthullen de 'geheime' onrechtvaardigheden die de staat op haar meest kwetsbare burgers toepast. Op de site kan je navigeren doorheen een verhaal dat individuele getuigenissen, publieke bewijsstukken en sociologie met elkaar verbindt. Met dit werk formuleert Sharon Daniel een aanklacht tegen de veronderstelling dat opsluiting een oplossing is voor sociale problemen.

De titel Public Secrets of 'publieke geheimen' verwijst naar het soort geheimen waarmee het publiek liever niet wil geconfronteerd worden. Men weet wat men eigenlijk niet wil weten.

Zo zijn in de Verenigde Staten wanpraktijken binnen de 'war on drugs', het strafrechtelijk systeem en het gevangeniswezen publieke geheimen. De maatschappelijke perceptie van rechtvaardigheid steunt op het niet aanvaarden van wat eigenlijk geweten is. Wanneer men geconfronteerd wordt met enorme sociale problemen als racisme, armoede, verslaving en misbruik vervalt men vaak in een staat van ontkenning. Het ideologische principe achter gevangenissen helpt ons hierbij, het laat ons toe ethische vragen te vermijden door te vertrouwen op het juridische.

website Public Secrets
website Sharon Daniel
bio Sharon Daniel

The Public Secret (pdf)