© Jamie Woodley

Tantalum Memorial is een gedenkteken voor de honderdduizenden dodelijke slachtoffers van de coltanoorlogen in Congo. Deze installatie bestaat uit enkele elektromagnetische Strowger schakelaars die aan de basis lagen van het eerste automatische telefoonschakelbord uit 1888. De titel refereert aan het metaal tantalum (een onderdeel van coltan en vandaag meer waard dan goud), een essentiële component van o.a. mobiele telefoons.

Het authentieke telefoonschakelbord is samengesteld uit verschillende schakelaars die worden aangestuurd door het gsm-verkeer tussen Congolezen die deelnemen aan Telephone Troittoire, een ander kunstproject van Harwoord, Wright & Yokokoji. Dit is een telefoonnetwerk in Londen waarbij Congolese immigranten en asielzoekers nieuwsberichten telefonisch kunnen doorsturen en becommentariëren. Telkens als er een bericht wordt verzonden, klikt er een schakelaar. Het geklik en het ritme geeft een sculpturale aanwezigheid aan dit netwerk van circulerende conversaties. De kunstenaars connecteren de ambiguïteiten van de globalisering, transnationale migratie en onze verslaving aan constante communicatie.