In Untitled wordt afwezigheid aanwezig gemaakt door licht dat door een stapel glasplaten schijnt. Arocha’s wetenschappelijke vorming als biologe is in zekere zin bepalend voor haar onderzoeksmatige benadering van de zintuiglijke perceptie. Trompe l’oeil-technieken en een systematische verkenning van de grens tussen wat zichtbaar en onzichtbaar is, vormen pijlers van het werk.

Op het eerste gezicht lijken de uit vele kleine componenten opgebouwde werken van Arocha en Schraenen formeel van aard, maar de toeschouwer die door de visuele tekens is verleid, wordt uiteindelijk gewezen op fenomenen die verder reiken dan de esthetiek van het object.