Hoewel aanvankelijk een verzuchting van slechts enkelen en dan een politieke beweging, wordt de bekommernis om het milieu ondertussen omarmd door de overheden. Steden, regio's, naties doen aan profilering door zich hoge ambities op te leggen op vlak van hun ecologische impact. Ook de bedrijfswereld doet mee. Duurzaamheid, een vaak losjes gedefinieerd begrip, zet de toon op het vlak van de moraal. Een merkwaardige, wat verdachte eensgezindheid beheerst het burgerleven.

Rotors werk voor Artefact peilt naar hoe die moraal op uiteenlopende manieren wordt beleefd. De context is die van de Leuvense regio vandaag. In STUK worden de resultaten van dat onderzoek gebald tot een twaalftal beelden, geselecteerd door Rotor en op doek geschilderd door de Zwitserse kunstenaar Robert Suermondt.

Rotor is een collectief dat zich verdiept in de ontwikkeling en het gebruik van materialen in de industrie en de bouwsector. Op praktisch niveau bekijken ze het concept en de realisatie van design- en architectuurprojecten. Op theoretisch vlak stelt Rotor kritische vragen bij design, materialen en afval door middel van onderzoek, tentoonstellingen, artikels en conferenties. In 2010 vertegenwoordigde Rotor België op de Biënnale voor Architectuur in Venetië.