Pruitt-Igoe | St. Louis, Missouri, USA / Built in 1954 / Demolished from 1972-1976

New City is een zeer grote maquette die bestaat uit gebouwen die ooit ergens gebouwd werden maar uiteindelijk weer afgebroken zijn. In die vernietiging ligt meteen de erkenning van hun falen.

De titel refereert aan de modernistische trend uit de jaren 60 met de ontwikkeling en bouw van letterlijk ‘nieuwe steden’. Steden die zich niet ‘op natuurlijke wijze’ ontwikkelden, maar die in een korte tijdspanne werden ontwerpen en gerealiseerd. Ze waren vaak een test voor nieuwe, stedelijke technologieën en ideeën op het vlak van vorm, inhoud en doel. Voorbeelden zijn Louvain-la-Neuve, Nieuw Belgrado, Brasilia, Nieuw Zagreb, … De keuze voor zo’n nieuwe stad werd vaak beïnvloed door een nieuwe politieke, economische of sociale macht. De vorm wordt dan een middel voor de profilering van een nieuwe ideologie.

Veel van die architectuurprojecten die ten tijde van hun ontwerp als vooruitstrevend op vormelijk of sociaal vlak werden beschouwd, bleken bij hun realisatie al snel uit te lopen op een mislukking. Ze faalden op het vlak van hun belangrijkste doel: ze boden hun inwoners geen bescherming noch een beter leven, maar waren vaak zeer gebruiksonvriendelijk. Daarnaast waren er ook projecten die sociaal succesvol waren maar die mislukten op economisch of esthetisch vlak en om die reden werden vernietigd.