De 'informele' stad is een snel groeiend onderdeel van de global city: meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in dergelijke gebieden. De bewoners van het informele stadsdeel van Caracas hebben een rurale achtergrond en behouden een levenswijze gebaseerd op gemeenschapszin. De bewoners van het 'formele' en modernistische stuk van Caracas leven meer autonoom als individuen. Caracas: Growing Houses, with a Dry Toilet is een architecturale studie op ware grootte over het gebruik van ruimte en infrastructuur in het informele stadsdeel van Caracas. Twee naast elkaar wonende families delen ruimte voor een bedrijfje op de gelijkvloers en een 'dry toilet' op de eerste verdieping.

Het verschil tussen de formele en de informele stad - tussen urbane en rurale vormen van sociale organisatie - kan ook gezien worden in de verschillende wijzes waarop de omgevingen worden gebouwd. De informele stad groeit op ingenomen stukken publieke grond met geïmproviseerde structuren die constant transformeren en uitdeinen. Eerst bouwt men de huizen, de infrastructuur volgt later. Energie- en watervoorziening worden soms door de bewoners onderling behandeld, soms in samenwerking met overheden. Hoewel de bewoners van de informele stad vaak pogen om hun bestaan in de stad te legaliseren, stelen ze vaak stroom van het electriciteitsnet. Doordat ze geen toegang hebben tot bepaalde publieke diensten en standaarden uit de formele stad (bijv. drinkwater) moeten ze vaak op zoek naar outside-the-box oplossingen, zoals de ecologische dry toilet die geen water verbruikt.

De informele stad wordt vaak aanzien als een plaats in crisis, maar kan ook beschouwd worden als een plaats van hoop waar individuen, families en gemeenschappen zelf een leven opbouwen en hun eigen levenscultuur creëren.  Het is een van de twee snelst groeiende vormen van samenleven (de andere is de gated community).