CLUI Photo Archive

Los Angeles staat bekend als een stad waar de auto heer en meester is. Minder geweten is echter dat LA het dichtst bevolkte olieveld van de VS is. Verborgen achter hekken, in afgelegen stadsgedeeltes of achter slimme architecturale ingrepen oogst de olieindustrie het zwarte goud van onder de voeten van haar bewoners. Hierdoor roept LA niet onmiddellijk beelden op van vuile en vervuilende industriële gebieden. Urban Crude onderzoekt de exploitatie van oliebronnen in bewoond en verstedelijkt gebied en toont slideshows en landkaarten van die streken.

Midden jaren 20 was Los Angeles de grootste olie exporterende regio ter wereld. In 1969 piekte de productie met maar liefst 133 miljoen olievaten. Vandaag zijn er nog steeds 5000 bronnen in gebruik die alles samen 28 miljoen vaten per jaar opleveren. Dat maakt van Los Angeles een actief laboratorium in het onderzoek naar hoe je olie kan oogsten in een stadsgebied. Een idee dat in de toekomst mogelijk aan belang zal winnen door de steeds grotere verstedelijking van de wereld.

Vandaag heeft de olieindustrie in LA ook enkele van de laatste stukken vrije ruimte in handen. Het zijn plaatsen die tot nog toe uit de greep van stadsontwikkelaars bleven. Door de explosieve groei van de stad, neemt echter de druk toe om ook deze laatste stukken onbebouwde grond aan te snijden. Paradoxaal genoeg verdedigt de zeer vervuilende olieindustrie zo deze laatste stukken open terrein.