Rotor - Grindbakken

Rotor is een collectief van architecten, ontwerpers en kunstenaars dat in zijn ontwerpen vaak werkt rond recyclage en duurzaamheid. Ze cureerden onder meer al het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië en de grote OMA/Rem Koolhaas-tentoonstelling in het Barbican in Londen. Ondertussen raakte ook bekend dat de architectuurwedstrijd die de stad Brussel uitschreef voor de rehabilitatie van de industriële gebouwen waar MAD zal gehuisvest worden, gewonnen werd door Rotor en Vers plus de bien-être. In 2013 cureren ze de Biënnale voor Architectuur in Oslo.

Raumlabor is een groep architecten die zich groepeerden in 1999 als reactie op de snelle en ongebreidelde ontwikkeling van Berlijn na het vallen van de muur. Hun speelse benadering is een kritiek op de dominante modellen binnen architecturale producties. Ze maken voorstellen of 'urban prototypes' voor tijdelijke projecten die het stadslandschap transformeren. Hiermee bekritiseren ze niet enkel de officiële stadsplanning, ze willen er ook invloed op uitoefenen.

Stad & Architectuur is een vereniging die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die voor haar activiteiten samenwerkt met kunstencentrum STUK en Museum M. Stad & Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Naar aanleiding van deze editie van het Artefact-festival organiseren STUK en Stad & Architectuur binnen de lezingenreeks 'AUDITORIUM' een avond met presentaties van twee belangrijke collectieven: het Brusselse Rotor en Raumlabor uit Berlijn.