Legoconstructies (1978-1982) - courtesy collection M HKA

Architect/beeldend kunstenaar Luc Deleu en T.O.P. Office volgen nooit de gebruikelijke gang van zaken: beginnen bij plantekeningen, vervolgens een maquette en daarna de uiteindelijke realisatie van een gebouw. Artefact presenteert Legoconstructies, een kleurrijk en speels alternatief waarbij de architect maquettes maakt met legoblokjes. Zo ontstaan er objecten die niet verwijzen naar een uiteindelijke uitvoering 'in het echt'. Het kriskras door elkaar gebruiken van de gekleurde blokjes doorbreekt de symmetrie van de objecten. Er worden zes legoconstructies gerealiseerd en elke constructie is samengesteld uit de legoblokjes van de vorige. Wat overblijft van de eerste vijf is de documentatie in de vorm van een foto van elke constructie waaronder geschreven is: model demolished (maquette gesloopt) of in één geval model destroyed (maquette vernietigd), gevolgd door het jaar waarin dat gebeurde.

De laatste constructie Obelisk bestaat nog als object. Het is een meer dan twee meter hoge legotoren die een poëtische dimensie krijgt, gepresenteerd met de foto's van de vorige constructies. Later zal Deleu het onderwerp van monumentale machtssymbolen, zoals de obelisk, verder uitbouwen met containers die als legoblokjes tot obelisken en triomfbogen gestapeld worden.