Stichting Freehouse is sinds 1999 een zelfstandige en onafhankelijke culturele organisatie ontwikkeld door beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk die culturele productie en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de openbare ruimte wil stimuleren. Door het actief bevorderen van samenwerking van ontwerpers/kunstenaars met lokale ondernemers en bewoners worden de in de Afrikaanderwijk en de Afrikaandermarkt in Rotterdam aanwezige kwaliteiten in kaart gebracht. Deze uitwisseling leidt tot een vorm van stedelijke ontwikkeling die de wijkeconomie van het gebied versterkt, het creatieve proces tastbaar maakt en de leefomgeving verbetert. Freehouse werkt aan een breed toepasbaar model waarbij de kracht en openbaarheid van het publieke domein door cultureel ondernemerschap en beleidsverandering versterkt wordt. Het project bevraagt de officiële en zeer gereguleerde visie op publieke ruimte en het martkplein.

In deze tentoonstelling presenteert Freehouse het Kenniscentrum De Markt van Morgen en Eerste verkenning wijk als coöperatief warenhuis.

De Markt van Morgen is een onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de Afrikaandermarkt. Sinds 2009 zijn er samen met marktkooplui, lokale ondernemers, ontwerpers en kunstenaars nieuwe producten, diensten en marktkramen ontwikkeld. In het Kenniscentrum De Markt van Morgen worden aan de hand van producten, foto's, film en interviews de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.

Aansluitend focust het Eerste verkenning wijk als coöperatief warenhuis op het radicaliseren van locale productie en creëert een overkoepelend verband tussen verschillende ondernemingen in de wijk. Deze kunnen gezien worden als zelfstandige stores-in-store, waarbij de wijk zelf het warenhuis vormt waarin deze stores gevestigd zijn om zo in een breed aanbod van producten en diensten te kunnen voorzien. Tegelijkertijd wordt een platform gepresenteerd om het begrip 'warenhuis' opnieuw te definiëren, alsmede het bijbehorende begrip 'shopping mall'. Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om een warenhuis te ontwikkelen dat bestaat uit lokale ‘merken’ als tegenhanger van de winkelcentra met de bekende standaard winkels.